โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 63 อัตรา

0
13124
โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลยะลา (Yala Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 63 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นายช่างเทคนิค (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานซักฟอก (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 • พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 • พนักงานเก็บเอกสาร (ม.3-ม.6-ปวช./มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา
 • พนักงานประจำตึก (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 17 อัตรา
 • พนักงานเปล (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://yrhyala.job.thai.com/ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น