กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) รวม 32 อัตรา

0
5970
กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง)

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัคร

 1. พนักงานการเงินและบัญชี  (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม)
 2. พนักงานบริการ (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม)
 3. พนักงานพัสดุ  (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
 4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก) (ม.3/ชาย) จำนวน : 7 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
 5. พนักงานธุรการ (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 2 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
 6. พนักงานขับรถทุ่นแรง (ม.3/ชาย) จำนวน : 2 อัตรา (จ.กาญจนบุรี-นครราชสีมา)
 7. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่) (ม.3/ชาย) จำนวน : 15 อัตรา (จ.กาญจนบุรี-นครราชสีมา-เชียงใหม่)
 8. ช่างไม้ (ปวช./ชาย) จำนวน : 1 อัตรา (จ.เชียงใหม่)
 9. พนักงานการเกษตร (ม.3/ชาย) จำนวน : 2 อัตรา (จ.เชียงใหม่)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ อาคารศาสนสถานค่ายทองฑีมายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3427-1153-5 ต่อ 50521

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น