กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 76 อัตรา

0
17812
กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ รวม 76 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้บังคับสุนัข (พลอาสาสมัคร)
  • จำนวน : 50 อัตรา (สังกัด กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
  • เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
  • วุฒิ : ม.3
 • นายทหารประทวน (สังกัดตามแนบท้ายประกาศ)
  • เสมียนพิมพ์ดีด (ม.3) จำนวน : 4 อัตรา
  • เสมียน (ม.3) จำนวน : 2 อัตรา
  • นายสิบส่งกำลัง (ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่เลี้ยงดูสุนัข (ม.3) จำนวน : 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่คอกสุนัข (ม.3) จำนวน : 2 อัตรา
  • พลขับ (ม.3) จำนวน : 2 อัตรา (อายุ 22-30 ปี)
  • พลขับรถ (ม.3) จำนวน : 7 อัตรา (อายุ 22-30 ปี)
  • นายสิบพยาบาลสัตว์ (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา
  • ช่างยานยนต์ (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา
  • ช่างไม้ (ปวช.) จำนวน : 2 อัตรา
  • ช่างเย็บหนัง (ปวช.) จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

   • สัญชาติไทย
   • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
   • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีมายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 3427 1153-5 ต่อ 50521

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น