สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และ บรรณารักษ์ รวม 7 อัตรา

0
2244
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และ บรรณารักษ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ บรรณารักษ์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

  • บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี สาขาทางบรรณารักษศาสตร์ ฯ) จำนวน : 5 อัตรา

พนักงานราชการทั่วไป

  • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 26-30 ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4224-0459

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น