โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครงาน 31 อัตรา

0
20466
โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครงาน

โรงพยาบาลอุดรธานี (Udonthani Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 31 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา: ไม่ต่ำกว่า ม.3
  • เพศชาย-หญิง
  • อัตราเงินเดือน 6,560 บาท
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี
 • พนักงานประกอบอาหาร (ม.3 ชาย/หญิง อัตราเงินเดือน 6,560 บาท) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • พนักงานบริการ (รปภ.ม.3  ชาย อัตราเงินเดือน 6,560 บาท) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานพิมพ์ (ม.6 ชาย/หญิง อัตราเงินเดือน 6,560 บาท) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานธุรการ (ปวช. ชาย/หญิง อัตราเงินเดือน 6,740 บาท) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส. ชาย อัตราเงินเดือน 8,150 บาท) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักโภชนาการ (ป.ตรี ชาย/หญิง อัตราเงินเดือน 9,040 บาท) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี  ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น