กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) จำนวน 16 อัตรา

0
4106
กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

กรมธนารักษ์ (The Treasury Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ต่ำกว่าปวช.-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560-9 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมธนารักษ์เปิดรับสมัคร

 1. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 2. พนักงานต้อนรับ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. พนักงานนำชม (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
 7. ช่างทั่วไป (ปวช.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานพัสดุ (ต่ำกว่าปวช.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 9. พนักงานเหรียญกษาปณ์ (ต่ำกว่าปวช.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 10. พนักงานขับรถยนต์ (ต่ำกว่าปวช.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560-9 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกรมธนารักษ์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น