สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

0
3291
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (Trade Policy and Strategy Office Ministry of Commerce) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์) ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 13 ห้อง 21303 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตึกริมถนน) ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น