กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 7 อัตรา

0
1984

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Thai Meteorological Department) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 7 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • อัตราว่าง : 6 ตําแหน่ง (ทั้งนี้จะมีตําแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกจํานวน 90 ตําแหน่ง)
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • อัตราว่าง : 1 ตําแหน่ง
  • เงินเดือน :  11,500 – 12,250 บาท
   • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://tmd.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น