ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน รวม 16 อัตรา

0
8512
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร

 • วุฒิ : ปริญญาโท ฯ
  • ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ จำนวน : 1 อัตรา
  • ฝ่ายตลาดขนส่ง จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรีฯ
  • ฝ่ายตลาดขนส่ง จำนวน : 1 อัตรา
  • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน : 1 อัตรา
  • ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ จำนวน : 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักงานปรษณีย์ เขต1,6,8 จำนวน : 3 อัตรา
 • วุฒิ : ปวส.ฯ 
  • ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน : 1 อัตรา
  • ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักงานปรษณีย์ เขต 6 จำนวน : 1 อัตรา
  • หน่วยงานต่างๆ จำนวน : 4 อัตรา
 • วุฒิ : ปวช.ฯ
  •  ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.thailandpost.com  หรือ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  0-2831-3378 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น