สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2560 รวม 229 อัตรา

0
6034
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2560

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 รวม 229 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัคร

ครูผู้ช่วย จำนวน 229 อัตรา

 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 41 อัตรา
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 32 อัตรา
 • กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 18 อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 37 อัตรา
 • กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
 • กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 10 อัตรา
 • กลุ่มวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 6 อัตรา
 • กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน จำนวน 19 อัตรา
 • กลุ่มวิชาบรรณษรักษ์ จำนวน 10 อัตรา
 • กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 31 อัตรา
 • กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 14 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทางการศึกษา ฯ /มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://teacherbkk.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทร. 02-437-6631-5 ต่อ 3444 – 5 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น