โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

0
7506
โรงพยาบาลตากสินรับสมัครงาน

โรงพยาบาลตากสิน (Taksin Hospital) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ป.6 – ม.3 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน-25 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ไม่ต่ำกว่า ป.6) จำนวน 7 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ (ไม่ต่ำกว่า ม.3) จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานรับโทรศัพท์ (ไม่ต่ำกว่า ป.6) จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานซักฟอก (ไม่ต่ำกว่า ป.6) จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) (ไม่ต่ำกว่า ม.3) จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานประกอบอาหาร (ไม่ต่ำกว่า ป.6) จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานทั่วไป (ไม่ต่ำกว่า ป.6) จำนวน 8 อัตรา
8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ไม่ต่ำกว่า ม.3) จำนวน 8 อัตรา
9. นายท้ายเรือ (ไม่ต่ำกว่า ม.3) จำนวน 3 อัตรา
10. พนักงานเปล (ไม่ต่ำกว่า ม.3) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6  อาคาร 17 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน-25 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศโรงพยาบาลตากสิน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น