กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 30 อัตรา

0
7522
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 30 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งงานที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • จำนวน 30 อัตรา
  • เงินเดือน 18,750 บาท
  • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2560

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น