สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ รวม 13 อัตรา

0
10029
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 13 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 1 อัตรา (สงขลา)
  • ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างอิเลคทรอนิกส์)  (ปวส.ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา  (ปทุมธานี-สงขลา)
  • ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ด้านอาหารและโภชนาการ) (ปวส.ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา  (ปทุมธานี-สงขลา)
  • ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องทำความเย็นฯ) (ปวส.ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา  (ปทุมธานี)
  • เจ้าพนักงานธุรการ  (ปวส.ฯ) อัตราว่าง : 3 อัตรา (สงขลา-สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ)
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปวส.ฯ) อัตราว่าง : 3 อัตรา (กทม.)
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  (ปวช.ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา (สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://sso.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น