สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
7803
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (Si Sa Ket Provincial Public Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
  • นักรังสีการแพทย์  (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานโสตทัศนศิกษา (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น