สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 11 อัตรา

0
4193
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 11 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัคร

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • วุฒิ ปวส.-อนุปริญญาตรี
    • จำนวน 11 อัตรา
    • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครสอบได้ที่ https://m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุเเต่งตั้ง และประเมินบุคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร : 02-659-6451, 02-356-0544
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น