กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา รวม 7 อัตรา

0
1030
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security) กองการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา รวม 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ ฝ่ายบริหาร กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 34 อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 เขตพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2202 9095

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น