สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รวม 21 อัตรา

0
1204
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (The Secretariat of the Cabinet) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดรับสมัคร

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  • ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • อาลักษณ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  • ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง อาคารพิพิภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม.ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น