กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) รวม 13 อัตรา

0
6689
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

กรมการทหารสื่อสาร (Signal Department) เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) รวม 13 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมการทหารสื่อสารเปิดรับสมัคร

 • นายทหารประทวน/บุคคลพลเรือนชาย จำนวน 8 อัตรา
  • พลขับรถยก จำนวน 1 อัตรา
  • พลขับรถกู้ จำนวน 1 อัตรา
  • พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • นายสิบคลัง จำนวน 1 อัตรา
  • เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
  • เสมียน จำนวน 1 อัตรา
  • พลขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 • บุคคลพลเรือนหญิง จำนวน 5 อัตรา
  • เสมียนการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  • เสมียน จำนวน 3 อัตรา
  • นายสิบสโมสร จำนวน 1 อัตรา
 • ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน 29 ปี (งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๐)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกรมการทหารสื่อสาร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น