สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

0
1431
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2298-5880-7 ต่อ 2207 2202 และ  2201

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น