สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา

0
2059
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัคร

  • นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน : 3 อัตรา
  • นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 3 อัตรา
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 2 อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์ (ม.3) จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2298-5880-7 ต่อ 2201 2202 2207 และ 3115

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น