สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวม 55 อัตรา

0
1990
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Secretariat of the Senate) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวม 55 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี-ปริญญโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัคร

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 • นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์) จำนวน : 4 อัตรา
 • วิทยากรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์) จำนวน : 2 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน : 6 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน : 3 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารุรกิจ เศรษฐศาสตร์) จำนวน : 1 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารุรกิจ เศรษฐศาสตร์) จำนวน : 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน) จำนวน : 4 อัตรา

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป)

 • เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน : 7 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน : 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน : 19 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน : 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน : 2 อัตรา
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน : 2 อัตรา
 • นายช่างปฏิบัติงาน จำนวน : 1 อัตรา

ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://senate.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น