เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (จ.เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 78 อัตรา

0
2422
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (จ.เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง(จ.เชียงใหม่) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 78 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีความสามารถและยินยอมที่จะปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัครได้ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเปิดรับสมัคร

 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัสดุ (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัญชี (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่างโยธา (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
 • คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานไฟฟ้า (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง (ไม่จำกัดวุฒิ ฯ) ตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
 • นักการ (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ภารโรง (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ไม่จำกัดวุฒิ ฯ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • คนงานประจำรถขยะ (ไม่จำกัดวุฒิ) ตำแหน่งว่าง : 24 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง แนบท้ายประกาศ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น