กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบุคคล (ชาย-หญิง) เข้ารับราชการ ปี 2561 รวม 137 อัตรา

0
36547
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบุคคล (ชาย-หญิง) เข้ารับราชการ ปี 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัคร

นายทหารสัญญาบัตร (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา 1 (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา 2 (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา 3 (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 2 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา

นายทหารประทวน (อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี)

 • กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส./ชาย/อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีและเป็นทหารกองหนุนประเภท1) จำนวน : 14 อัตรา

พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 34 ปี)

 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 7 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 4 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งนักข่าว (ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ชาย-หญิง) จำนวน : 5 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 2 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งกราฟิกมัลติมีเดีย (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา

พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหาร (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 29 ปี)

 • กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 20 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 26 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ(1) (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 8 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ(2) (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 18 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 8 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ (ม.3-ม.6/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ (ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 7 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา (ปวช.-ปวส.ฯ/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ (ปวส.ฯ/ชาย) จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561/th/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-1ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และประกาศผลสอบ (เฉพาะเวลาราชการ) กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2575-6073, 06-2757-4662 , 06-1997-4204

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น