กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เข้ารับราชการ ปี 2560 รวม 68 อัตรา

0
13162
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เข้ารับราชการ ปี 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- อนุบริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

นายทหารสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

  • กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 2 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 2 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 3 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งภาษาไทย (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 4 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งพืชกรรมและทุ่งหญ้า (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
  • กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค (ปริญญาตรี ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา

นายทหารประทวนจากบุคคลพลเรือน (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี)

 • กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 11 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 4 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 5 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์(1) (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 2 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์(2) (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 2 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งช่างก่อสร้าง (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 2 อัตรา
 • กลุ่มงานช่างถ่ายภาพ (ม.6-ปวช.-ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ฯ/ ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ/ ชาย) จำนวน : 3 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค (อนุปริญญาฯ/ ชาย) จำนวน : 1 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งผู้บริการ (ปวช.-ปวส สาขาคหกรรม/ ชาย-หญิง) จำนวน : 2 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ (ม.3-ม.6/ ชาย ฯ) จำนวน : 4 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ (ปวช.-ปวส.ฯ/ ชายฯ) จำนวน : 6 อัตรา
 • กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ (ปวส.ฯ/ ชาย) จำนวน : 6 อัตรา
 • เว้น กลุ่มงานช่างยนต์ พลขับรถ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี และ ต้องเป็นทหารกองหนุนประเภท 1

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://recruitment2017.rtarf.mi.th/  ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30-16.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ  กองสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กทม. โทร. 0-2575-6357, 06-2824-5176 , 06-2860-3379
  • การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และประกาศผลสอบ (เฉพาะเวลาราชการ) กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2575-6073, 06-2757-4662 , 06-1997-4204
  • การตรวจโรค (เฉพาะเวลาราชการ) สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. โทร. 0-2586-7360, 02-2963-6106

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น