กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน (สัสดี) ประจําปี 2561 รวม 100 อัตรา

0
3948
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน (สัสดี) ประจําปี 2561

กรมยุทธศึกษาทหารบก (The Army Training Command) รับสมัครสอบทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัคร

 • นายทหารประทวนสายงานสัสดี 
  • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ในปี พ.ศ. 2561 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2531 – 2543)
  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
   • สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
   • เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://atc-rta.thaijobjob.com/  หรือ www.radd-atc.com ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-4068-9 ต่อ 89109, โทรสาร 0-2241-4037, www.radd-atc.com

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น