กองทัพอากาศเปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร หลายอัตรา

0
10231
ประกาศรับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร

งานจากกองทัพอากาศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เพื่อบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 64 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก
  2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 459 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้
    • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 18 อัตรา
    • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 300 อัตรา
    • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย 59 อัตรา
    • ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 อัตรา

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ต่อไปนี้

สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ถึง วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครสอบจำนวน 350 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ 320 บาท

และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

คณะกรรมการจะประกาศกำหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่เปิดสอบก่อนนะครับ

Link ตรวจสอบประกาศจากกองทัพอากาศ

หมายกำหนดการต่างๆ

หมายกำหนดการ ต่างๆ จาก กองทัพอากาศ

หมายกำหนดการ ต่างๆ จาก กองทัพอากาศ หน้าที่ 2

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น