กรมชลประทานเปิดรับนายช่างฯ รวม 13 ตำแหน่ง 735 อัตรา

0
3084
ประกาศเปิดรับสมัตรสอบ จากกรมชลประทาน

รับเยอะมาก!!! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นพนักงาน ราขการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 735 อัตรา ประจำสำนักงานทั่วประเทศ วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
เริ่มรับสมัคร วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ติดต่อสอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 7555 โทรสาร: 0 2669 3599

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าพนักงานบริการ
  • รับ 18 อัตรา
  • วุฒิ ปวส ทุกสาขา
  • เงินเดือน 13,800
 2. นายช่างภาพ
  • รับ 2 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาทางการถ่ายภาพ หรือ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
  • เงินเดือน 13,800
 3. นายช่างโยธา
  • รับ 16 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เงินเดือน 13,800
 4. นายช่างชลประทาน
  • รับ 487 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เงินเดือน 13,800
 5. นายช่างเครื่องกล
  • รับ 45 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
  • เงินเดือน 13,800
 6. นายช่างไฟฟ้า
  • รับ 24 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอีเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เงินเดือน 13,800
 7. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
  • รับ 4 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาอีเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เงินเดือน 13,800
 8. นายช่างสำรวจ
  • รับ 51 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เงินเดือน 13,800
 9. นายช่างเขียนแบบ
  • รับ 10 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  • เงินเดือน 13,800
 10. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  • รับ 31 อัตรา
  • วุฒิ ปวส สาขาวิชาอีเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เงินเดือน 13,800
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
  • รับ 16 อัตรา
  • วุฒิ ปวชทุกสาขา และมีใบอนุญาติขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป
  • เงินเดือน 11,280
 12. นิติกร
  • รับ 14 อัตรา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เงินเดือน 18,000
 13. วิศวกรชลประทาน
  • รับ 17 อัตรา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ
  • เงินเดือน 19,500

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • ยื่นใบสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตที่ job.rid.go.th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน วันที่ 8 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถามเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 7555 โทรสาร: 0 2669 3599

ดูรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานและอื่นๆได้ที่
ประกาศจากกรมชลประทาน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น