มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 12 อัตรา

0
1716
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา (สถานที่บรรจุทำงาน จ.อยุธยา -สุพรรณบุรี-นนทบุรี) สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารพิทยาคาร (อาคาร23) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น