กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา

0
3666
กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร

  • นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 2 อัตรา
  • นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) (ปวส.ฯ) จำนวน : 3 อัตรา
  • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ปวส.ฯ) จำนวน : 3 อัตรา
  • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.ฯ) จำนวน : 7 อัตรา
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ปวส.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา

ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://rid.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : (0) 2241-7555 โทรสาร: (02) 669-3599
  • ผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น