กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานกองทุน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 71 อัตรา

0
473
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานกองทุน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 71 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส. ทุกสาขา) จำนวน : 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.ฯ) จำนวน : 35 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 5 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 3 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 7 อัตรา
 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 8 อัตรา
 • นิติกร (ปริญญาตรีฯ ) จำนวน : 7 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://rid.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : (0) 2241-7555 โทรสาร: (02) 669-3599
 • ผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น