กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ รวม 368 อัตรา

0
20012
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง

กรมชลประทาน(Royal Irrigation Department) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 368 อัตรา วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานธุรการ 37 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเกษตร 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 5 อัตรา
 • นายช่างชลประทาน 137 อัตรา
 • นายช่างโยธา 24 อัตรา
 • นายช่างสำรวจ 45 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกล 36 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้า 18 อัตรา
 • นายช่างสื่อสาร 2 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 • นายช่างภาพ 5 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นิติกร 4 อัตรา
 • บรรณารักษ์ 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • วิศวกรชลประทาน 29 อัตรา
 • วิศวกรโยธา 10 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และ รายละเอียดอื่นๆ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส เงินเดือน 13800 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 – 19,500 บาท
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ของสถานศึกษานั้น ในวันที่ปิดรับสมัคร สามารถใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่ระบุวันจบการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร มาใช้สมัครได้
 • ระยะเวลาในการจ้างจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยมีการประมเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง และอาจมีการต่อระยะเวลาในการจ้างได้อีกครั้งละไม่เกิน 4 ปี หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน
 • สถานที่ปติบัติงานมีทั้งส่วนกลางและภูมิถาค ตรวจสอบได้จากประกาศจากกรมชลประทาน

วิธีสมัครงานของกรมชลประทานปี 2561

 • ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://rid.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ค่าธรรมเนียมสอบ 400 บาท
 • ประกาศเวลาและสถานที่สอบวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่ ประกาศรับสมัครงาน กรมชลประทาน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น