สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 10 อัตรา

0
4067
สภากาชาดไทย รับสมัครบุลากร

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร หลายตำแหน่งรวม 10 อัตรา วุฒิตั้งแต่ ปวส ถึง ปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่นไป 3-5 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 7 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรีจำนวน 1 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 1 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน: 15,060 บาท
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • อัตราว่าง: 1 อัตรา
  • เงินเดือน: ปริญญาตรี 15,060 บาท และปริญญาโท 17,570 บาท
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทางประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือวารสารศาสตร์
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • อัตราว่าง: 1 อัตรา
  • เงินเดือน: 15,060 บาท
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • อัตราว่าง: 1 อัตรา
  • เงินเดือน: 11,520 บาท
  • วุฒิการศึกษา: ปวส สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็คทรอนิกส์
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครสมัครด้วยตนเอง  ณ ฝ่ำยบรหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ jobtrc.redcross.or.th
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559
 • สอบถาม โทร. 0 2256 4054, 08 9938 9155

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากสภากาชาดไทย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น