กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 15 อัตรา

0
3292
กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพากร ( Revenue Department ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งบุคลากร ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่1/2560 จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง และ ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งงานที่กรมสรรพากรเปิดรับสมัคร

  • บุคลากร ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
  • บุคลากร ด้านภาษาจีน จำนวน 10 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง และ ทางไปรษณีย์ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา เลขที่ 90 ชั้น 16 ซอย พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธันวาคม 2560 โทร.0-2272-8515-6

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น