สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 3 อัตรา

0
1566
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

กรมสรรพากร ( Revenue Department ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ตำแหน่งว่าง :3 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
   • ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี2

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี2 ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศกรมสรรพากร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น