กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 128 อัตรา

0
4156
กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพากร ( Revenue Department ) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสังกัดสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค1-3 รวม 128 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี พิมพ์ข้อมูลในใบสมัครจากระบบการรับสมัครของกรมสรรพากรแล้วยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ระดับ ปริญญาตรี จำนวน : 111 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
 • บุคลากร
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • จำนวน : 13 อัตรา
 • บุคลากร
  • สาขาวิชาอังกฤษ
  • จำนวน : 2 อัตรา
 • บุคลากร
  • สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  • สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 17 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  • สาขาทางคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • จำนวน : 67 อัตรา

ระดับ ปวช.

 • พนักงานสรรพากร
  • สาขาการบัญชีและพณิชยการ จำนวน : 11 อัตรา
  • ทุกสาขา จำนวน : 6 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • พิมพ์ข้อมูลในใบสมัครจากระบบการรับสมัครของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/ แล้วยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง  ณ ห้องฝึกอบรม4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90  ซอย พหลโยธิน7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2272-8515-6,0-2272-8135

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกรมสรรพากร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น