สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 790 อัตรา

0
6223
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) เปิดรับสมัครบุคคลภาย ชาย/หญิง เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา) วุฒิ ม.6-ปวช.หรือเทียบเท่า-ปริญญาตรี (อายุ 18-35 ปี) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัคร

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รวมจำนวน 340 อัตรา
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรีนิติศาตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) 100 อัตรา (ชาย)

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) 200 อัตรา (ชาย/หญิง) 

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
(กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับและการขนส่ง) 40 อัตรา (ชาย) 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) (ชาย 150 อัตรา/หญิง 150 อัตรา)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
(กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาตร์) (ชาย/หญิง)

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 100 อัตรา
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560
(กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย/หญิง)

กำหนดการมีดังนี้

 1. ออกประกาศรับสมัครฯ click 25 – 31 ส.ค.60
 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 1 – 22 ก.ย.60
 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 27 ต.ค. – 4 พ.ย.60
 4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60
 5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 14 พ.ย.60
 6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 21 พ.ย. – 3 ธ.ค.60
 7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 6 ธ.ค.60
 8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 19 ม.ค.61
 9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ก.พ.61

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-0979 ต่อ 106-109, 0 2941-3162,0 2941-1928

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น