สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภาย (ชาย) รวม 183 อัตรา

0
1112
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภาย (ชาย)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) เปิดรับสมัครบุคคลภาย (ชาย) รวม 183 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม- 18 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัคร

 • กำหนดการมีดังนี้
  1. ออกประกาศรับสมัครทาง http://www.policeadmission.org/ 20 – 26 ก.ค.60
  2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 27 ก.ค. – 18 ส.ค.60
  3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 14 – 24 ก.ย.60
  4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.60
  5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 29 ก.ย.60
  6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 7 – 18 ต.ค.60
  7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 20 ต.ค.60
  8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 24 พ.ย.60
  9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 1 ธ.ค.60

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม- 18 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น