อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 113 อัตรา

0
8743
อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (Rayong Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 113 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่อบจ.ระยองเปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรีทางการศึกษาศาสตร์ ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (ปริญญาตรี ทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพครู ฯ) อัตราว่าง : 62 อัตรา
  • เอกภาษาไทย
  • เอกภาษาอังกฤษ
  • เอกภาษาจีน
  • เอกคณิตศาสตร์
  • เอกฟิสิกส์
  • เอกเคมี
  • เอกชีววิทยา
  • เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เอกสังคม
  • เอกพละศึกษา
  • เอกคอมพิวเตอร์
  • เอกศิลปะ
  • เอกนาฏศิลป์
  • เอกดนตรีไทย
  • เอกดนตรีสากล
  • เอกปฐมวัย
  • เอกประถมศึกษา
  • เอกเกษตร
  • เอกแนะแนว
 • ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี ทางการพยาบาล ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 7 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา

สำหรับผู้มีทักษะ

 • ผู้ช่วยชีวิตคน อัตราว่าง : 5 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • คนงาน อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • คนงานเกษตร อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ภารโรง อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • คนงานประจำรถบรรทุกขยะ อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น8) ตั้งแต่วันที่ 8-24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3861 7430 ต่อ 711

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น