อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 68 อัตรา

0
3961
อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (Rayong Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 68 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่อบจ.ระยองเปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยครู อัตราว่าง : 9 อัตรา
  • สาขาวิชาเอก ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/การท่องเที่ยว/การโรงแรม/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมการผลิต/เศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี ทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพครู ฯ
 • ครูอาสาพัฒนาการกีฬา (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ชาวยบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี ทางการพยาบาล ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยโภชนาการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา

สำหรับผู้มีทักษะ

 • ผู้ช่วยชีวิตคน อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ อัตราว่าง : 13 อัตรา
 • พนักงานขับเรือยนต์ อัตราว่าง : 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • คนงานซ่อมแซมถนน อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • ผู้ปฏิบัติหน้าทึี่ดูแลเด็ก (ม.3) อัตราว่าง : 10 อัตรา
 • นักการ อัตราว่าง : 5 อัตรา
 • คนงานประจำรถบรรทุกขยะ อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น8) ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3861 7430 ต่อ 711

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น