โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 19 ตำแหน่ง

0
14545
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลราชบุรี (Ratchaburi Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 19 ตำแหน่ง วุฒิ ผู้มีความรู้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
  • นักกิจกรรมบำบัด (ปริญญาตรี ฯ)
  • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี ฯ)
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี ฯ)
  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ)
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.-ปวท.-ปวส.)
  • นายช่างเทคนิค (ปวช.)
  • นายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
  • นายช่างโยธา (ปวส.)
  • พนักงานซักฟอก (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
  • พนักงานประจำห้องยา (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
  • ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช./มีประสบการณ์)
  • ผู้ช่วยช่างทั่วไป (มีประสบการณ์)
  • ผู้ช่วยพยาบาล (มีประสบการณ์)
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
  • พนักงานเปล (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
  • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส./มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
  • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ฯ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ)
  • พนักงานบัตรรายงานโรค (ปวช.)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครงาน

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น