โรงพยาบาลราชวิถี (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 152 อัตรา

0
6561
โรงพยาบาลราชวิถี (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 152 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง: 12 อัตรา
 • เภสัชกร (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง: 13 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 19 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา
 • พนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานบัตรรายงานโรค (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา (ม.6) ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
 • พนักงานประจำตึก (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 9 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 21 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 23 อัตรา
 • พนักงานเปล (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศจากโรงพยาบาลราชวิถี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น