โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 129 อัตรา

0
14210
โรงพยาบาลราชวิถีรับสมัครงาน

โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 129 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักจิตวิทยาคลีนิก ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งว่าง: 5 อัตรา
 • เภสัชกร ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งว่าง: 38 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • พนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 14 อัตรา
 • พนักงานบริการ ตำแหน่งว่าง: 17 อัตรา
 • พนักงานเปล ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศจากโรงพยาบาลราชวิถี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น