เปิดรับสมัครงาน 73 อัตรา กรมพลาธิการทหารบก ปี 2559

0
8334
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง ปี 2559

งานจากกองทัพบกอีกงาน เป็นประกาศจาก กรมพลาธิการทหารบก (Quartermaster Department Royal Thai Army) ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง รวม 73 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ช่างสี (เพศ ชาย / อายุ 18-35 ปี )
  รับ 2 อัตรา
  วุฒิ ปวช. – ปวท .- ปวส.
  เงินเดือน: 11,740

กลุ่มงานบริการ

 1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
  • รับ 47 อัตรา
  • เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 18-40 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • มีความรู้ ความสามารถเย็บผ้าได้เป็นอย่างดี
  • เงินเดือน: 10,850
 2. พนักงานธุรการ
  • รับ 2 อัตรา
  • เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • เงินเดือน: 10,850
 3. พนักงานพัสดุ
  • รับ 3 อัตรา
  • เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • เงินเดือน: 10,850
 4. พนักงานการเกษตร
  • รับ 4 อัตรา
  • เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 18-40 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • เงินเดือน: 10,850
 5. ลูกมือช่าง
  • รับ 3 อัตรา
  • เพศ ชาย
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • เงินเดือน: 10,850
 6. พนักงานดับเพลิง
  • รับ 1 อัตรา
  • เพศ ชาย
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • เงินเดือน: 10,850
 7. พนักงานบริการ
  • รับ 5 อัตรา
  • เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • เงินเดือน: 10,850
 8. พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย)
  • รับ 6 อัตรา
  • เพศ ชาย
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น
  • เงินเดือน: 10,850

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2538-2539 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี
 • พลเรือนหญิง จะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศ ประกาศของกรมพลาธิการทหารบก

การรับสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2559 (ในเวลาราชการ)
 • 17 มีนาตม 2559  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • 18 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบ ทางเว็บไซต์ www.qmrta.net
 • 21 มีนาคม 2559 สอบเฉพาะตำแหน่ง
 • 22 มีนาคม 2559 สอบภาควิชาการ
 • 23 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบภาควิชาการ
 • 24 มีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์
 • 25 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจากกรมพลาธิการทหารบก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น