ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 15 อัตรา

0
1884
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมคุมประพฤติ (Department of Probation) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานีเปิดรับสมัคร

  • นักจิตวิทยา (ปริญญาตรี สาขาทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • พนักงานควบคุม (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
  • พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี บ้านควนคูหา หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7342-4800-2

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น