อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 30 อัตรา

0
2034
อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 30 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-5 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้าง 

 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 4 อัตรา
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน : 6 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน : 4 อัตรา
 • คนงานประจำเรือ จำนวน : 2 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน : 1 อัตรา
 • ภารโรง จำนวน : 2 อัตรา
 • คนสวน จำนวน : 2 อัตรา
 • คนงาน จำนวน : 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคาร2 ชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-5 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5522-3718 ต่อ 408 หรือ 409

แผนที่

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น