การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา

0
2135
การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครช่างเทคนิค

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (Port Authority of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง และ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
  • วุฒิ : ปวส.
  • จำนวน : 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) 
  • วุฒิ : ปวส.
  • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.port.co.th/ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ แผนก บรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: (0) 2269 5436-7, (0) 2269 5430 โทรสาร: (0) 2269-5449
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 • สมัครด้วยตนเอง
  • ซื้อใบสมัครได้ที่ กองจัดการการเงิน สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น3 อาคารสำนักงานการท่าเรื่อฯ
  • สมัครสอบที่ แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ
 • แผนที่


  รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น