เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0
1915
เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลนครภูเก็ต (Phuketcity) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี – ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
  • บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
  • บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยนักสันทนาการ  (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป  (ไม่จำกัดวุฒิ สามรถอ่าน-เขียน ภาษาไทยได้)

  • บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) จำนวน 3 อัตรา
  • คนครัว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษาชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่  28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น