เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 79 อัตรา

0
3186
เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

เทศบาลนครภูเก็ต (Phuketcity) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 79 อัตรา วุฒิ ปวช.- ปวท.- ปวส.-ปริญญาตรี – ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ) จำนวน 13 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป  (ไม่จำกัดวุฒิ)

 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยช่างท่อ จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 • งาน จำนวน 26 อัตรา
 • คนสวน จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.076-214306 ต่อ 309

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น