อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 รวม 71 อัตรา

0
6116
อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (Phuket Provincial Administrative Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 71 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป

 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน : 5 อัตรา
 • พนักงานวิทยุ (ม.3) จำนวน : 2 อัตรา
 • คนงาน จำนวน : 16 อัตรา
 • คนสวน จำนวน : 2 อัตรา
 • ภารโรง จำนวน : 3 อัตรา

สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (สาขาสังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษา/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/ปฐมวัย) (ปริญญาตรี ฯ/มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) จำนวน : 13 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน
  • ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 5 อัตรา
  • ปฏิบัติงานธุรการ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน : 5 อัตรา

สำหรับผู้มีทักษะ

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานวิิทยุ จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานขับเรือยนต์ จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 7621 0104

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น