เทศบาลตำบลวิชิต (จ.ภูเก็ต) รับสมัครพนักงานจ้าง 25 อัตรา

0
4683
เทศบาลตำบลวิชิตรับสมัครงาน

เทศบาลตำบลวิชิต  (จ.ภูเก็ต) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน รวม 25 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี – และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อตำแหน่ง

 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 3. พนักงานดับเพลิง  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 14. พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 15. พนักงานวิทยุสื่อสาร ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 16. คนงานทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 17. คนงานประจำรถขยะ ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 18. พนักงานประจำรถพยาบาล ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 19. ผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น